Projekty unijne
Projekt współfinansowany przez Unią Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłością
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata: 2007-2013
Działanie 6.1. Paszport do Eksportu
Kwota dofinansowania: 408.790,75 PLN