Powłoki polimocznikowe

Specjalistyczna technika izolacyjna i antykorozyjna

Polimoczniki (PUA) to ciekłe, elastyczne i szybko utwardzalne, 2-składnikowe membrany izolacyjne powstające w reakcji pomiędzy składnikiem izocyjanianowym i poliolowym, nakładane za pomocą agregatu natryskowego. Polimoczniki należą do rodziny elastomerów.

 

                                               

 • przeznaczenie: do zabezpieczania przed wilgocią, środkami chemicznymi, uszkodzeniami mechanicznymi i korozją powierzchni betonowych, stalowych i drewnianych. W przemyśle budowlanym powłoki polimocznikowe służą do hydroizolacji płyt fundamentowych, posadzek, tarasów, basenów, dachów oraz rur.
 • zalety:  szczelna powłoka bez łączeń i zgrzewów, co jest newralgicznym miejscem w pozostałych technologiach izolacyjnych. Szybki proces utwardzenia powłoki skutkuje zminimalizowaniem czasu jej użytkowania po dokonanej aplikacji, co jest wynikiem szybkiego procesu polimeryzacji zastosowanych składników żywicznych. Uzyskana w ten sposób powłoka charakteryzuje się odpornością chemiczną na różne środowiska, takie jak: zasadowe, kwaśne, ropopochodne, działania światła UV. Istotną zaletą hydroizolacji polimocznikowej są również jej cechy fizyczne, tzn. duża rozciągliwość połączona z wysoką twardością , co czyni ją odporną na uszkodzenia mechaniczne. Powyższe walory pozwalają na udzielenie na jej eksploatację wieloletniej gwarancji. Uzyskane w ten sposób powłoki są przyjazne dla użytkownika i nie są szkodliwe dla środowiska.

Podsumowując można stwierdzić, że tylko ciągła, bezspoinowa ochrona powłokowa o dużej wytrzymałości mechanicznej, odporna na wnikanie wody, chlorków, siarczanów i CO2 zapewnia prawidłową ochronę w trudnych warunkach otoczenia, co czyni powłokę polimocznikową bezkonkurencyjną w technice hydroizolacji i zabezpieczeń antykorozyjnych.

Oferowane powłoki polimocznikowe:

Atest higieniczny polimocznika COMPEDUR 924 —->  atest higieniczny

Referencje polimocznika COMPEDUR 924 —-> referencje

Zalety aplikacji powłok polimocznikowych

 • Wodoszczelność
 • Odporność na obciążenia statyczne i dynamiczne
  konstrukcji
 • Odporność na agresję chemiczną
 • Odporność na uszkodzenia
  podczas realizacji innych zadań
  budowie
 • Szybkość nakładania oraz
  gotowość do użytku w bardzo
  krótkim czasie od nałożenia