Dodatkowe usługi

Specjalizujemy się w produkcji szeroko-pojętych maszyn górniczych jednak jesteśmy w stanie zaoferować dużo więcej.

Pełna informacja poniżej – pomyśl co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?

Firma COMPENSUS Sp. z o.o. posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością w zakresie projektowania, produkcji sprzedaży maszyn i urządzeń górniczych spełniając wymagania normy EN – ISO 9001 : 2015. Świadectwo kwalifikacji uprawniające do prowadzenia prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa, montażu i remontów spawanych konstrukcji stalowych klasy 1, 2 i 3 zgodnie z normą PN-M-69008 wykonanych ze stali niestopowych konstrukcyjnych, stali nisko i wysokostopowych.

Co mamy w swojej ofercie